DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Råbelöv


Råbelövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1614 utbrutet Kristianstad, 1836 uppgått i Fjälkestad.
Om socknen:Ortnamnet (1469 Robeloffue) innehåller löv ärvt eller överlåtet gods och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa tegelkyrkan i Råbelöv med smalare kor härrör från 1200-talet. Under medeltiden välvdes den och försågs med torn. Sedan Råbelöv uppgått i Fjälkestad inköptes kyrkan av ägaren till Råbelövs gods, varefter valven samt tornets övre delar revs, och kyrkan inreddes till magasin. Den restaurerades och återinvigdes 1925. Fragment av kalkmålningar från 1400-talets senare del är bevarade.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta