DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Helsingborg Garnison
Indelning:1883 införlivat Ystad Garnison och Ängelholm Garnison, 1897 uppgått i Malmö Garnison.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD