DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gumlösa


Gumlösa kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Vinslöv.
Om socknen:Gumlösa består av en flack, öppen dalgångsbygd längs Almaån samt bruten odlingsbygd söder därom.
Ortnamnet (1372 Gumløsæ), som är lånat från kyrkbyn, innehåller lösa, kanske i någon av betydelserna äng eller glänta, och en oviss förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med torn och smalare kor är invigd 1192 och därmed den äldsta daterade tegelkyrkan inom det nuvarande Sverige. Ett urprungligt golv är lagt ovanpå de likaledes ursprungliga valven, vilket visar att kyrkvinden haft en användning under medeltiden. Under senmedeltiden tillkom trappgavlarna och tornets övre delar ombyggdes. Efter en brand 1904 restaurerades kyrkan efter Theodor Wåhlins ritningar, varvid romanska portaler och fönsteröppningar rekonstruerades. Samtidigt tillkom korsarmen i söder som ersättning för en tidigare korsarm från 1797. Den med kyrkan samtida dopfunten är signerad Tove.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Katslösa1802  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta