DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Äspö


Äspö kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Äspö ligger i Söderslätts fullåkersbygd innanför landets sydligaste udde.
Ortnamnet (1388 de Espe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller äspe aspbestånd.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Den välvdes under 1400-talet. Tornet uppfördes 1854, och 1896 förlängdes kyrkan åt öster och försågs med halvrunt kor och sakristia. Ca 1475 tillkom kalkmålningar av Everlövsmästaren. Predikstolen dateras till 1598. En medeltida dopfunt och ett krucifix har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Äspö17761807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta