DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fagered


Fagereds kyrka 2009, foto: Catrine Bergstrand

Om socknen:Fagered är en glesbefolkad och kuperad skogsbygd, belägen vid gränsen mot Västergötland.
Namnet (1330-34 Fagraryth) är lånat från kyrkbyn (nu Fare). Det innehåller adjektivet fager och ryd röjning i skog.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nyklassicistiska stenkyrkan med tornet över sakristian är ritad av Axel Nyström och invigdes 1833. Den är delvis byggd på sin medeltida föregångares grund. Altaruppsatsen härrör från 1600-talet. En madonnabild från 1300-talet och dopfunten från 1200-talet har bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta