DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Maglarp
Namn:Förr Maglerup.
Indelning:2002 uppgått i Hammarlöv.
Om socknen:Maglarp består av fullåkersbygd vid Söderslätts kust väster om Trelleborg.
Ortnamnet (1368 de Maklathorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller en biform till forndanska mikil stor och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den gamla kyrkan i M. är en romansk absidkyrka av tegel med brett torn, uppförd ca 1200. Den välvdes under 1400-talet och tornets övre delar ombyggdes troligen i början av 1600-talet. En korsarm i norr tillkom 1806. Kyrkan övergavs när den nya byggdes men togs åter i bruk som församlingskyrka efter restaureringar, senast 1970-71. Predikstolen härrör från 1568 men har omändrats 1698. Ett triumfkrucifix från 1400-talet är bevarat. Dopfunten är samtida med kyrkan. En ny kyrka i M. uppfördes 1907-08 av tegel med torn och smalare tresidigt kor. Sedan den gamla kyrkan åter tagits i bruk upphörde den nya att användas. Efter att ha förfallit revs den 2007.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Maglarp17741812 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta