DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kvibille


Kvibille kyrka 2009, foto: Guno Haskå

Om socknen:Kvibille består av småkuperad fullåkersbygd och starkt brutna skogsområden kring Suseåns dalgång.
Namnet (1468 i Qwidbille), som är lånat från kyrkbyn, är otolkat.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör från 1200-talet. Sannolikt under 1600-talets förra hälft förlängdes den mot väster och ett trätorn uppfördes. I början av 1670-talet byggdes ett gravkor i öster. Det nuvarande tornet tillkom 1831. Gravkoret införlivades med koret troligen 1867.
Altaruppsatsen är från 1669 och predikstolen från 1600-talets förra hälft. Kyrkan äger ett triumfkrucifix från 1200-talet. Ett altarskåp från 1400-talet förvaras i Statens historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta