DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Fru Alstad


Fru Alstads kyrka, 2008: Göran Fredriksson

Namn:Medeltiden Östra Alstad, sedan Fru Alstad.
Indelning:1980 uppgått i Alstad.
Om socknen:Ortnamnet (1367-99 in Østraalistathæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller al eller ett ale aldunge och plural av fornda. stath ställe. Kyrkan var vigd åt Vår Fru jungfru Maria.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan är en gammal offerkyrka och en av Skånes mest särpräglade. Den är byggd av tegel och består av ett tresidigt avslutat kor från 1400-talets förra hälft samt ett i förhållande till detta asymmetriskt fogat, nästan kvadratiskt tvåskeppigt långhus och ett mycket smalt torn, sannolikt från ca 1500. Möjligen har det nuvarande långhuset föregåtts av ett romanskt till vilket det nuvarande koret fogats. Interiören har kalkmålningar från ca 1500. Altaruppsatsen härrör från 1686. Ett triumfkrucifix från 1400-talet är bevarat.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Domme1800  
Fru Alstad17881806 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta