DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Mörarp


Mörarps kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Mörarp-Hässlunda.
Om socknen:Mörarp består av mjukt kuperad fullåkersbygd.
Ortnamnet (1200-33 Myruthorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller torp nybygge. Förleden har tolkats som innehållande dels djurbeteckningen myra, använd som mansbinamn, dels myr eller myra myr.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och välvdes under 1300- och 1400-talen. Tornet tillkom troligen i början av 1600-talet och fick sitt nuvarande utseende 1955. Interiören har kalkmålningar, troligen från 1432. Altaruppsatsen tillkom 1634. Den skulpterade dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Berarp 1810-18111837
Hjortshög  1825-1833
Mörarp 1804 
Tollarp  1831-1832

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta