DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Vomb


Vombs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Veberöd.
Om socknen:Vomb består av sandslätt vid Vombsjön med åker-, ängs- och skogsmarker.
Ortnamnet (1330 in Wam, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller antingen dativ pluralis av ett ord va vrå, krok eller detta ord sammansatt med hem boplats, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska kyrkan av sten med smalare kor uppfördes på 1200-talet och välvdes på 1400-talet. Den ombyggdes 1871 efter Helgo Zettervalls ritningar, varvid torn, korsarmar och ett nytt tresidigt kor tillkom. Långhuset har kalkmålningar från 1200-talet och 1400-talets senare del.
Predikstolen är från slutet av 1500-talet liksom läktarbarriärens snidade apostlar. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Vomb 1822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta