DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Norrvidinge


Norrvidinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Teckomatorp.
Om socknen:Norrvidinge består av mjukt kuperad fullåkersbygd vid Saxån.
Ortnamnet (1352 in Norhwithingæ, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller möjligen ett försvunnet sjönamn Hviting, åsyftande vit växtlighet. Kyrkbyn och grannkyrkbyn Södervidinge kan äldst ha utgjort en by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del och välvdes under 1400-talet. Långhuset förlängdes mot väster 1783, en korsarm i norr byggdes 1822 och ett torn uppfördes 1854. Kyrkan har romanska kalkmålningar från 1200-talet i absiden samt kalkmålningar från 1300- och 1400-talen. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Håstenslöv 1806 
Norrvidinge17611814 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta