DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Revinge


Revinge kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Södra Sandby.
Om socknen:Revinge är en sandig slättbygd söder om Kävlingeån, nu i sin helhet militärt övningsområde.
Ortnamnet (1468 j Rebinge, avser kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning, kanske bildad till rep, åsyftande det smala partiet mellan Kävlingeån och Krankesjön.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor byggdes ca 1200. Under 1400-talet välvdes den samt försågs med trappgaveltorn och vapenhus.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Revinge17641822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta