DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stehag


Stehags kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Namn:Förr Stödhaf.
Indelning:2004 uppgått i Östra Onsjö.
Om socknen:Stehag består av småkuperad fullåkersbygd med några skogsbackar och mossar v. om Ringsjön.
Ortnamnet (1302 de Stothæhaghæ, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller forndanska stoth hästflock och hage inhägnad.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Romansk absidkyrka av sten byggdes under mitten av 1100-talet. Två ursprungliga portaler är bevarade. Vid en ombyggnad ca 1500 ersattes absiden av en fyrkantig utbyggnad. Kyrkan förlängdes mot väster ca 1725. Ett gravkor tillkom 1803. Vapenhuset påbyggdes med en klockvåning 1848 och 1853 tillkom en korsarm i norr.
Enligt Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Råröd  1830
Stehag1798 1837

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta