DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Trelleborg


Trelleborgs kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1909 Trelleborg, 1910-1937 Trälleborg, 1938- Trelleborg.
Indelning:1867 utbruten ur Trelleborg Land, 1908 införlivat Trelleborg Land.
Om socknen:Trelleborg består av tätorten och en liten del av fullåkersbygden vid Söderslätts kust.
Ortnamnet (1291 Threlæburgh), som finns på flera håll i Norden, innehåller borg, väl befästning, och träl med omdiskuterad betydelse (träl; person av slavisk härkomst; bjälke använd att stötta väggstolpar i hus med).
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Sankt Nikolai kyrka av tegel härrör ursprungligen från 1200-talets förra hälft och försågs med torn 1617-18. Kyrkan ombyggdes 1881-83 efter Helgo Zettervalls ritningar; långhuset förlängdes, korsarmar och nytt kor samt nya valv tillkom och exteriören försågs med trappgavlar. Interiören har dekorationsmålningar av Svante Thulin. Altaruppsatsen härrör från 1600-talets mitt och predikstolen från 1643. I övrigt kan nämnas dopfunten från 1400-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta