DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skrea
Om socknen:Skrea är en öppen kustbygd med mindre bergshöjder mellan Ätran och Suseån.
Namnet (1447 Skrethe) är givet efter kyrkbyn. Det är bildat till skred något som skrider, troligen syftande på skred av flygsand.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och tresidigt kor byggdes 1855-56 efter J.F. Åboms ritningar och ersatte en medeltida stenkyrka. Dopfunten av brons är daterad 1587 men foten kan vara äldre. En dopfuntsfot av sten från ca 1300 är också bevarad.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta