DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ystad Stad
Namn:-1884 Ystad Sankt Mariae, sedan Ystad Stad, 1919- Ystad.
Indelning:1532 utbrutet Ystad Sankt Petri, 1884 införlivat Ystad Sankt Petri.
Om socknen:Ystad består av tätorten, små partier av den omgivande fullåkersbygden samt strandskog på sanddyner österut.
Ortnamnet (1285 in Ystath, avskrift) innehåller plur. av fornda. stath ställe och i förleden troligen ett ord y idegran.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Byggd under olika epoker 1200-1600-talet. Många värdefulla inventarier, t.ex. en helt unik gotisk ljuskrona av järn - 1300-talet, triumfkrucifix med tillhörande Maria- och Johannesbilder. Predikstol med baldakin från 1626, utförd av den i Skåne verksamme mästaren A. S., altaruppsats från 1730-talet, tillverkad av skulptören Johan Jerling, verksam bl.a. på Krageholms slott.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet