DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hannas
Indelning:2002 uppgått i Hammenhög.
Om socknen:Hannas består av en by i det inre av Österlen och är i sin helhet fullåkersbygd.
Ortnamnet (1483 i Hannes), som är lånat från kyrkbyn, innehåller troligen hane skogsfågeltupp och ås.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den välbevarade romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talets senare del. Längre fram under medeltiden välvdes kyrkan och det kraftiga trappgavelstornet byggdes liksom vapenhuset i norr. Altaruppsatsen härrör från 1651 och triumfkrucifixet från ca 1300. Dopfunten är tillskriven Sighraf och samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta