DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lilla Beddinge
Namn:Förr Lilla Bedinge, 1940 av SCB ändrat efter jordeboken till Lilla Beddinge.
Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Lilla Beddinge består av fullåkersbygd med ett mindre strandsamhälle vid Söderslätts kust.
Ortnamnet (1445 j Bedinge Lille kirkeby), lånat från kyrkbyn, innehåller en inbyggarbeteckning på -ing, kanske bildad till ett ord bit bete(smark). Kyrkbyn L. och grannbyn Stora Beddinge i Tullstorps församling (1200-talets mitt Macla Bythinge) var äldst en enda by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av sten med torn, halvrunt kor och kupol över korsmitten byggdes 1879-80 efter Helgo Zettervalls ritningar och uppvisar nyromanska stildrag. Den ersatte en romansk stenkyrka på annan plats. Från denna har en romansk dopfunt bevarats.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lilla Beddinge1788-17971805-1807 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta