DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Brösarp


Brösarps kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Brösarp-Tranås.
Om socknen:Brösarp består av starkt brutet, till stor del öppet backlandskap vid Verkeåns dalgång och norr därom.
Ortnamnet (1346 in Brusæthorp) innehåller torp nybygge och i förleden troligen mansnamnet Brusi.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten är byggd på 1100-talet och försågs vid 1200-talets slut med kalkmålningar, ännu bevarade i absiden och på tribunbågen. En korsarm i norr tillkom vid 1700-talets slut. Den södra korsarmen tillbyggdes 1861, då också tornets överdel ombyggdes. Predikstolen härstammar från 1600-talets början och dopfunten från 1100-talets senare del.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta