DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Rörum


Rörums kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Om socknen:Rörum är ett till större delen öppet och odlat backlandskap vid Österlens kust.
Ortnamnet (1120-talet RythaRvmi, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ryd röjning och rum öppen plats.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1879 och ersatte en medeltida stenkyrka. Från denna har bl.a. bevarats ett krucifix från 1500-talets början och dopfunten från ca 1200.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta