DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hammarlöv


Hammarlövs kyrka 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:2002 införlivat Maglarp, Västra Tommarp, Västra Vemmerlöv, Skegrie, Bodarp och Fuglie.
Om socknen:Hammarlöv. Ortnamnet (1348 in Hamarleef, avser kyrkbyn) innehåller hammar stenig backe, höjd åsyftande höjden där kyrkan ligger samt löv ärvt eller överlåtet gods.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från 1100-talet. Något yngre men möjligen från samma sekel är det runda tornet. Triumfbågens anfanger utgörs av skulpterade lejon. Valven tillkom på 1400-talet, norra korsarmen 1800 och södra korsarmen 1862. Kalkmålningar från 1200-talet finns i absiden och från 1400-talet i valven. Altaruppsatsen från 1700 infattar en oljemålning från 1869. Predikstolen från 1500-talet omändrades 1686. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hammarlöv17771807-1808 
Östra Värlinge17701811 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta