DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ekeby


Ekeby kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Ortnamnet (1351 ecclesie Hægby, 1353 in parrochia Ekby), lånat från kyrkbyn, innehåller trädbeteckningen ek och by gård, by.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor är till sina äldsta delar medeltida. Vid en stor ombyggnad 1860 breddades den mot norr, och en tresidig, smalare sakristia i öster tillbyggdes. Tornet uppfördes på 1920-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Ekeby1766 1847-1848
Eljestorp1766  
Trudestorp 1807 
Valleberga1766  

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta