DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Karlskrona Stad


Fredrikskyrkan 2008, foto: Anette Lenander

Namn:-1846 Karlskrona Storkyrko, 1846- Karlskrona Stad.
Indelning:1680 utbruten ur Augerum, 1846 införlivat Karlskrona Tyska, 1964 införlivat Tjurkö.
Om socknen:Karlskrona, eg. Karlskrona stadsförsamling, består av Trossö, Vämö m.fl. öar, till större delen tättbebyggda, samt ett område på fastlandet.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Stortorget domineras av Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan. Båda är uppförda av sten efter Nicodemus Tessin d.y.:s ritningar och tillhör den italienskinspirerade klassiska barockens främsta monument i Sverige. Fredrikskyrkan, byggd 1720-58 med vissa avbrott, är en treskeppig korskyrka med absid och med fasaderna indelade med pilastrar. Den av två torn flankerade västfasaden är kyrkans huvudfasad och begränsar torget mot öster. Trefaldighetskyrkan i söder är en utvändigt åttkantig, invändigt rund, kupoltäckt centralkyrka med korta korsarmar, varav den mot torget utgörs av en jonisk portik. Fasaderna är indelade av joniska pilastrar. Kyrkan uppfördes 1697-1749 med vissa avbrott. Båda kyrkorna eldhärjades svårt vid den stora stadsbranden 1790 men återuppfördes efter Olof Tempelmans ritningar. Fredrikskyrkans altaruppsats med målning av Filip Månsson härrör från 1913-15. Predikstolen är ritad av J.A. Hawerman 1845. Orgelfasaden i rokoko härrör från 1764. Trefaldighetskyrkans, "Tyska kyrkans" (stadens tyska församling existerade 1691-1845), "Runda kyrkans", inre är ett av Sveriges märkligaste nyklassicistiska kyrkorum. Altaruppsatsen och predikstolen är utförda av Johan Törnström 1814. Orgelfasaden från 1828 är ritad av C.G. Blom-Carlsson; portiken mot Stortorget med sina kolonner tillkom i början av 1860-talet.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta