DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Svenstorp


Svenstorps kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Skivarp.
Om socknen:Svenstorp består av fullåkersbygd på östra Söderslätt.
Ortnamnet (1570-talet Suenstrupp Sogn), lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Sven och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Av den medeltida stenkyrkan har trappgaveltornet från 1542 bevarats, medan resten revs och ersattes av en ny kyrkobyggnad med tresidigt kor och sakristia, byggd i imiterad romansk stil och invigd 1854.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Lindby17851816 
Svenstorp 1805 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta