DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Förlanda
Om socknen:Förlanda utgörs av en dalgångsbygd längs Löftaån vilken är omgiven av glesbebyggda skogsmarker vid gränsen till Västergötland.
Namnet (1440 Förlanda; 1580-1632 Forlan(n)de, avser den namngivande gården) är snarast en böjningsform av ett ord som motsvarar da. dialekters forland tväråker för änden av andra åkrar.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med halvrunt kor är byggd 1885-87 efter Adrian Crispin Petersons ritningar, med undantag av tornet från 1828, som varit fogat till den föregående medeltida stenkyrkan. En altaruppsats och en predikstol från 1700-talets förra hälft liksom dopfunten från 1200-talet har bevarats från denna.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta