DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Väsby


Väsby kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:Slutet av 1500-talet utbrutet Viken, 1852 utbrutet Höganäs.
Om socknen:Väsby består nästan helt av fullåkersbygd på inre Kullahalvön med tätbebyggelse vid Öresund.
Ortnamnet (början av 1300-talet in parrochia Westby), lånat från kyrkbyn, betyder den västra byn, räknat från den äldre byn Görslöv i grannsocknen Jonstorp.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1300-talet förlängdes den mot öster. Kyrkan välvdes och tornet tillkom under 1400-talet. En korsarm i norr byggdes ca 1560 som gravkor. Tornspiran tillkom 1775. Södra korsarmen byggdes 1819 och sakristian i öster 1833. Altaruppsatsen tillkom 1622 och predikstolen 1602.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Brandstorp  1828-1830
Buskeröd  1828-1830
Höganäs fiskeläge  1840
Ornakärr 18221830-1833

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta