DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lyngsjö


Lyngsjö kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2000 uppgått i Everödsbygden.
Om socknen:Lyngsjö består av sandig och småkullig, delvis skogbevuxen slättbygd s. om Vramsån.
Ortnamnet (1447 j Lyngxsø, avser den namngivande kyrkbyn) är givet efter den lilla sjön Lyngsjö sjön på ljungheden.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska stenkyrkan med brett torn, emporvåning och smalare kor härrör möjligen från 1100-talets förra hälft och välvdes på 1400-talet. Vid en ombyggnad av koret 1796 revs den ursprungliga absiden. Kyrkan har romanska kalkmålningar av Finjamästaren från 1100-talets mitt. Kyrkans märkligaste inventarium är ett antemensale av driven och förgylld koppar med 13 figurframställningar, daterat till 1100-talet. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från 1600-talet. Den skulpterade dopfunten tillskrivs Tove.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta