DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Kågeröd


Kågeröds kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Kågeröd-Röstånga.
Om socknen:Kågeröd utgörs av ett småbrutet odlingslandskap kring Vege å med skogsområden på Söderåsens utlöpare.
Ortnamnet (1351 Kaaryth), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ryd röjning och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är sannolikt från 1100-talets senare del. På 1400-talet välvdes kyrkan och troligen tillkom samtidigt också tornet. Ännu senare under medeltiden, möjligen ett stycke in på 1500-talet, förlängdes kyrkan mot öster. En korsarm i norr byggdes 1780 och tornet påbyggdes 1797. I långhusets västra del finns kalkmålningar från 1400-talets slut. Altaruppsatsen tillkom 1703 och predikstolen 1696. Ett triumfkrucifix från 1400-talets senare del och en romansk dopfunt har bevarats.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Simmelsberga  1839-1842

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta