DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ängelholm Stad


Ängelholms kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Namn:-1901 Engelholm, 1902- Ängelholm.
Indelning:1516 utbruten ur Rebbelberga.
Om socknen:Ängelholm består av tätbebyggelse vid nedersta Rönne å, någon fullåkersbygd samt strandskog på sandfält vid Skälderviken.
Ortnamnet (1516 Engelholm, avskrift) kan innehålla ett ord ængil, antingen krökning eller förträngning, med syftning på terrängförhållandena vid Rönne å. Efterleden holm liten ö kan vara given i anslutning till de vanliga borgnamnen på -holm.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:En korskyrka av tegel med tresidigt kor påbörjades under 1510-talet sedan den äldre staden Luntertun övergivits till förmån för Ä. och dess kyrka rivits. Kyrkan liksom staden brändes dock redan 1565 och kunde p.g.a. fattigdom inte återuppföras; en provisorisk korsvirkeskyrka byggdes i stället. Först 1698-1707 återuppbyggdes kyrkan. Vid en ombyggnad 1868-69 förlängdes kyrkan mot väster, korsarmarna breddades och tornet tillkom. En tillbyggnad i norr ägde rum 1987. Dopfunten är utförd av Anders Jönsson.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta