DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hunnestad
Indelning:2002 uppgått i Himledalen.
Om socknen:Hunnestad är mjukt kuperad fullåkersbygd med mindre skogsbackar längs Himleåns dalgång.
Namnet (1461 j Hwndestadhe), som är lånat från kyrkbyn, är oklart och omdiskuterat. Möjligen ingår ett mansbinamn *Hunde och stad bostad, gård.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten uppfördes 1848, delvis med användande av den 1846 brunna medeltidskyrkans murar. Tornet och det halvrunda koret med avbalkad sakristia tillbyggdes 1883.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta