DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Torpa
Om socknen:Torpa består av ett par öppna dal- och strandbygder, skilda av ett brutet berg- och skogsområde.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor härrör från 1200-talet och försågs vid medeltidens slut med vapenhus. Ett trätorn i öster byggdes på 1770-talet och inrymmer nu sakristia. Altaruppsatsen och predikstolen härrör från 1600-talet; dopfunten är medeltida.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta