DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Grevie


Grevie kyrka 2008, foto: Göran Fredriksson

Indelning:2002 uppgått i Förslöv-Grevie.
Om socknen:Grevie är i sin huvuddel ett storskaligt böljande, öppet odlingslandskap på Bjärehalvön men når i öster upp på den skogbevuxna Hallandsåsen.
Ortnamnet (1320-talet? j Græwia, avskrift), som är lånat från kyrkbyn, innehåller ordet gravhög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten har medeltida ursprung. En korsarm i norr tillkom 1804 och tornet 1845. Långhuset förlängdes mot öster och försågs med en smalare tresidig sakristia 1855-57 efter J.F. Åboms ritningar. Altarväggens målning är utförd av Pär Siegård 1936. Dopfunten dateras till 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta