DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hällaryd
Om socknen:Hällaryd består av skärgård samt av smala dalgångsbygder mellan bergshöjder i kustlandet samt sjörik, glesbebyggd skogsbygd i norra delen.
Ortnamnet (1471 i Helgerythsokn), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Helghi (Helge) och ryd röjning.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Centralkyrkan av sten stod färdig 1878 och ersatte en medeltida stenkyrka. Den har kvadratiskt långhus med åttkantig lanternin samt torn i norr. Dopfunten härrör från 1649.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta