DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Slimminge


Slimminge kyrka 2008, foto: Gösta Gansmark

Indelning:2002 uppgått i Villie.
Om socknen:Slimminge består av öppet, småbrutet odlingslandskap söder om Romeleåsen.
Ortnamnet (1459 Slimminge, avser kyrkbyn) innehåller en inbyggarbeteckning bildad till ett slim- dy, gyttja, slem, med syftning på gammal kärrmark.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan byggdes 1807 men genomgick år 1905 en grundlig ombyggnad, då till det breda långhuset fogades ett kvadratiskt västtorn med smäcker spira. Medeltida dopfunt av kalksten. Dopfatet av mässing är från 1600-talet och har som bottenrelief "bebådelsen". Offerstock från medeltiden och altartavla av Torhamn, "Jesus tvår lärjungarnas fötter". Predikstolen från 1600-talet.
Ur foldern Våra kyrkor. Turistbyrån i Ystad.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Slimminge1784-17861804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta