DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Skanör


Sankt Olofs kyrka i Skanör 2008, foto: Anette Lenander

Indelning:2002 uppgått i Skanör-Falsterbo.
Om socknen:Skanör består av en delvis tättbebyggd, till stor del öppen sandslätt på norra delen av Falsterbonäset.
Ortnamnet (1251 Scanøræ) det (för sjöfarande) farliga sandområdet innehåller ör grus, sand och i förleden samma ord som i Skåne.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Sankt Olofs kyrka byggdes i början av 1200-talet, möjligen på platsen för en äldre kyrka. Den förlängdes och välvdes på 1300-talet, då även vapenhuset i söder med klockvåning uppfördes. Det breda tresidiga koret tillkom ca 1425 över en tidigare anlagd krypta. Ett baldakinaltare dateras liksom predikstolen till början av 1600-talet. Ett antemensale från 1500-talet är bevarat. Dopfunten är troligen från 1300-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta