DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Ramsåsa


Ramsåsa kyrka 2008, foto: Jan Dahlin

Indelning:2002 uppgått i Tomelillabygden.
Om socknen:Ramsåsa består av kuperad fullåkersbygd invid Fyledalen och Tydjeån.
Ortnamnet (1387 in Ramsosæ, avser den namngivande kyrkbyn) har senast tolkats som innehållande os mynning, åsyftande Nybroåns utlopp i en försvunnen sjö Ramsæ (till ramm fuktig äng) i Fyledalen.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och försågs med ett kraftigt trappgaveltorn. Interiören har kalkmålningar från ca 1300. Triumfkrucifixet dateras till 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta