DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Perstorp


Perstorps kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1971 införlivat Oderljunga.
Om socknen:Perstorp är en småbruten skogsbygd med spridda odlingsmarker, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1504 j Pætherstorp), som är lånat från kyrkbyn, innehåller mansnamnet Peter (Per) och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa stenkyrkan med smalare kor härrör från ca 1200 och hade ursprungligen absid. Under 1400-talet välvdes kyrkan och försågs med vapenhus. Vid okänd tidpunkt förlängdes kyrkan mot väster, varvid en romansk portal insattes i västgaveln. Absiden revs 1836 och koret förlängdes med en sakristia. Dopfunten härrör från 1200-talet.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta