DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Stävie


Stävie kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:1997 uppgått i Lackalänga-Stävie.
Om socknen:Stävie består av fullåkersbygd vid Kävlingeån, nu delvis tättbebyggd.
Ortnamnet (1267-99 in Staføghe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller stav med oviss syftning samt hög (grav)hög.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor uppfördes i slutet av 1100-talet. Den välvdes mot slutet av medeltiden. Det nuvarande tornet och korsarmarna tillkom 1848 efter ritningar av C.G. Brunius. Altaruppsatsen härrör från 1500-talets slut och predikstolen från 1630-talet. Dopfunten är medeltida.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Stävie17781808 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta