DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Lilla Slågarp
Namn:förr Lilla Slågerup.
Indelning:1980 uppgått i Alstad.
Om kyrkan:Den rymliga stenkyrkan i Lilla Slågarp med smalare kor byggdes 1868 och ersatte en romansk stenkyrka, vars torn från 1823 behölls. Altaruppsatsen härrör från 1600-talet, dopfunten från 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Haglösa1771  
Klörup17711804 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta