DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Risekatslösa


Risekatslösa kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2006 uppgått i Bjuv.
Om socknen:Risekatslösa består av mjukt kuperad fullåkersbygd och ett skogsområde.
Ortnamnet (1362 Kastløsæ, 1578 Riisse Katzløsse, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) betyder Katslösa i risbygden (snårskogen); se vidare Katslösa.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den romanska absidkyrkan av sten härrör från ca 1200. Under 1400-talet välvdes den och ett kraftigt trappgaveltorn byggdes. Interiören har kalkmålningar från 1400-talet. Altaret från 1748 och predikstolen från 1752 är utförda av Johan Ullberg. Flera medeltida skulpturer är bevarade. Dopfunten dateras till 1200-talet.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta