DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hurva


Hurva kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Indelning:2002 uppgått i Ringsjö.
Om socknen:Hurva ligger på en mjukt välvd rygg med fullåkersbygd söder om Brååns dal.
Ortnamnet (1393 in Huirwe, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller ordet horva inhägnad liten åker.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten med smalare kor härrör troligen från 1200-talet och välvdes på 1400-talet. Tornet byggdes 1856 efter C.G. Brunius ritningar. Altaruppsatsen härrör från ca 1630 och predikstolen från 1748. Dopfunten är från ca 1200.
Uppgifterna ur Nationalencyklopedin.

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Hurva  1836
Äspinge 18051851

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta