DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Emmislöv


Emmislövs kyrka 2008, foto: Åke Moberg

Om socknen:Emmislöv består av odlad slättbygd utefter Helge å och av småkuperad skogsbygd i den östra delen.
Ortnamnet (1407 Æmidhzløff), lånat från kyrkbyn, innehåller löv "ärvt eller överlåtet gods" samt i förleden troligen ett mansnamn.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av tegel med smalare kor byggdes på 1200-talet. Under 1400-talet försågs den med ett vapenhus i norr samt välvdes. Interiören pryddes med kalkmålningar ca 1460-70. Tornet byggdes 1849 efter C.G. Brunius ritningar. I samband med medeltidsmålningarnas framtagande försågs korets östra vägg 1952 med målningar av Pär Siegård. Predikstolen tillkom 1633. Ett triumfkrucifix från 1500-talets början är bevarat.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta