DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Balkåkra
Namn:Balkåkra nämns i Diplomatarium Danicum år 1366 som Balckeryd, i 1651 års decimantjordebok Balckere Sognn.
Indelning:2002 uppgått i Ljunits.
Om socknen:I socknen ligger herrgården Marsvinsholm, namngiven efter Otto Marsvin, och nyuppförd av honom åren 1644-1648, efter att gården förstörts under Gustaf Horns fälttåg. Herrgårdens tidigare namn var Borrsjö, nämnd i Diplomatarium Danicum år 1364 som Borsyö.
Ur Brita Sjölin Liedholms "Plogfåror".
Om kyrkan:Marsvinsholms kyrka byggdes på 1860-talet efter ritningar av den danske arkitekten Christian Zwingmann. Zwingmann även var ansvarig för bl.a. Marsvinsholms nuvarande utseende och Kulla Gunnarstorp. Kyrkan är Skånes största landsortskyrka. Den är byggd med italienska 1400-talskyrkor som förebild.
Balkåkra kyrka, som övergavs år 1867, byggdes förmodligen på 1300-talet med absid, kor och långhus. I perioden 1300-1650 tillkom kryssvalv i koret och dekorerades med kalkmålningar och ett torn och gravkor uppfördes. År 1893, då kyrkan var en ruin, gjordes koret om till gravkor för greveätten Ruuth. Taket på kyrkan var nu borttaget, men 1929 restaurerades kyrkan, tak blev lagt på tornet och långhusmurarna konserverades. Ur Brita Sjölin Liedholms "Plogfåror".

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Balkåkra17821825 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta