DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Malmö Caroli
Namn:-1813 Malmö Tyska eller Caroli, -1948 Malmö Karoli.
Indelning:1683 utbruten ur Malmö Sankt Petri, 1884 utbrutet Malmö Sankt Pauli, 1949 uppgått i Malmö Sankt Petri (och nybildade Kirseberg).
Om kyrkan:Caroli kyrka är en centralkyrka av tegel med grekisk korsplan och avfasade innervinklar samt lanternin över korsmitten, byggd 1879-80 efter E.V. Langlets ritningar. Den ersatte en tegelkyrka från 1693, byggd för den tyska församlingen i Malmö. Altartavlan är målad av M.E. Winge.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta