DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Östra Klagstorp


Östra Klagstorps kyrka 2009, foto: Gösta Gansmark

Namn:-1885 Klagstorp, 1885- Östra Klagstorp.
Indelning:2002 uppgått i Källstorp.
Om socknen:Östra Klagstorp är beläget i Söderslätts fullåkersbygd innanför landets sydligaste udde.
Ortnamnet (1398 in Claustorp, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller det forndanska mansnamnet Klak och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nygotiska kyrkan av tegel med torn och smalare tresidigt kor uppfördes efter ritningar av Helgo Zettervall och stod klar 1868. Den ersatte en tidigmedeltida kyrka, av vilken det senare tillbyggda tornets nederdel sparades. Korfönstrets glasmålningar är utförda av Ralph Bergholtz 1957.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Brönnestad17701817 
Klagstorp17721817 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta