DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Gällinge
Om socknen:Gällinge består av en förgrenad dalgångsbygd kring Löftaån, omgiven av brutna skogstrakter med mossar.
Namnet (1407 Gellinge) är givet efter kyrkbyn. Det har antagits innehålla adjektivet gall ofruktbar, men flera förslag till namnanledning och namnbildning har framförts.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är till sina äldsta delar möjligen från ca 1200. Den förlängdes mot öster med ett halvrunt kor ca 1750 och tornet tillkom 1828. Tunnvalvets takmålningar härrör troligen från 1767 och altaruppsatsen från 1757. Dopfunten är samtida med kyrkan.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta