DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Önnarp


Önnarps kyrka 2014, foto: Eva-Maria Hansson

Indelning:2002 uppgått i Anderslöv.
Om socknen:Önnarp ligger inom östra Söderslätts mjukt kuperade fullåkersbygd.
Ortnamnet (1269 in Øndæthorp, avskrift, avser den namngivande kyrkbyn) innehåller mansnamnet Ønder och torp nybygge.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Korskyrkan av tegel med åttkantigt torn och tresidig sakristia i öster stod klar 1864. Den ersatte en medeltida stenkyrka från vilken en predikstol från 1600-talets senare del har bevarats. Ett triumfkrucifix från 1200-talets senare del finns i Lunds universitets historiska museum.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Utförda skiften i socknen

OrtStorskifteEnskifteLaga skifte
Önnarp17881822 

Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta