DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Drängsered
Om socknen:Drängsered är en kuperad och mossrik skogsbygd med spridd bebyggelse.
Namnet (1288 Drängsryth) avser ursprungligen kyrkbyn. Det är bildat till mansnamnet Dräng och ryd röjning i skog.
Källa: Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Kyrkan av sten är tresidigt avslutad i öster och har ett litet torn av trä. Den är byggd 1781; troligen ingår delar av den medeltida föregångaren i den norra muren. Altaruppsatsen från 1937 har målning av Einar Forseth och skulpturer av Axel Wallenberg. Predikstolen är tillverkad 1628.
Källa: Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta