DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Backaryd
Indelning:1640 utbruten ur Ronneby, 2006 uppgått i Ronneby.
Om socknen:Backaryd består av skogsbygd väster om mellersta Ronnebyån. Fornlämningar är ej kända. Trakten torde vara koloniserad under medeltiden.
I ortnamnet (1583-84 skrivet Bagerydt; avser den namngivande kyrkbyn) ingår fornsv. bakare bagare eller möjligen ett mansbinamn Bake samt ryd röjning.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den tornlösa nyklassicistiska korskyrkan av trä stod färdig 1799 och byggdes till med en sakristia 1886. Klockstapeln från 1600-talet hörde ursprungligen till ett äldre träkapell.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta