DDSS

Demografisk Databas Södra Sverige

Skriv ut

Tillbaka

Hörröd
Om socknen:Hörröd är en småskalig, begränsad odlingsbygd på den kuperade Linderödsåsen, omgiven av skogsmarker.
Ortnamnet (1522 Hörydt), som är lånat från kyrkbyn, innehåller röd, ryd röjning och en oklar förled.
Källa Nationalencyklopedin
Om kyrkan:Den nutida kyrkan av sten med smalt trappgaveltorn och smalare tresidig sakristia bakom altaret byggdes 1856-58 efter Albert Törnquists ritningar. Korväggens målningar är utförda av Pär Siegård 1958. Den skulpterade dopfunten härrör från ca 1200.
Källa Nationalencyklopedin

Länk till kyrkoarkivförteckningen i
NAD

Länk till häradsekonomisk karta hos Lantmäteriet


Var finns kyrkan/kyrkoruinen?
Karta